• Persoonlijke gegevens van bezoekers van de website en de eventueel verstrekte gegevens worden zorgvuldig beheerd en gebruikt. De Sofist houdt zich daarbij aan de eisen die de AVG / GDPR stelt.
  • Op de websites van De Sofist worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals surf- en klikgedrag, zonder dat bezoekers zich behoeven te identificeren.
  • Het doel hiervan is om de inrichting van de site te optimaliseren en/of om meer gerichte informatie op de site te kunnen plaatsen. Om uw cookie instellingen aan te passen kijkt u op deze pagina.
  • U treft op de sites van De Sofist mogelijk links naar andere sites aan. De Sofist kan geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking van omgang van uw gegevens op deze andere sites. Lees hiervoor de privacy verklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.
  • De Sofist kan uw persoonsgegevens verstrekken aan geselecteerde partners wanneer u zich inschrijft voor een event of zich aanmeldt voor een service of dienst.
  • Bij het bestellen van een product gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het verwerken van uw gegevens voor de afronding van de bestelling.
  • De Sofist kan uw gegevens gebruiken voor marktanalyses op hoog abstractienivo (zonder gebruik van uw persoonsgegevens).
  • Door uw gegevens in te vullen geeft u De Sofist toestemming om u via e-mail op de hoogte te stellen van training, en coaching/begeleiding gerelateerde onderwerpen waaronder maar niet uitsluitend over deze onderwerpen en evenementen. U vindt altijd een hyperlink onderaan het bericht om u af te melden.
  • Indien u wenst dat uw verstrekte persoonsgegevens in het geheel niet meer gebruikt worden, dan kunt u uw account laten verwijderen door een e-mail te sturen naar info@desofist.nl
  • Dit privacy-statement van De Sofist kan worden aangepast. Check daarom regelmatig dit privacy-statement.